HABER PORTALI
Yeni Güncel Alanya Gazetesi

İnsan; sayısız yaratılmışların içinde varlıkların en onurlusudur. Onurlu her insan, doğuştan özgür ve eşit haklara sahiptir. Özgürlük, adalet, barış ve eşitlik kavramları her insan için geçerlidir. Her birey başka bir bireye karşı, bu haklarını savunabilir.

Bu bağlamda insan hakları evrensel, bütünsel ve bölünemezdir. İnsan hakları, etnik kökene, sahip olduğu cinsiyete, yaşadığı topluma veya inandığı inanca göre farklılıklar gösteremez. Hz. Muhammed Mustafa (a.s): “Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi, başkasına yapma.” diye buyurdu. İnsan hakları tam da bu inanca istinaden var olmuştur. Haklarınız mevki, makam, sosyal statü gibi, nedenlerle ihlal edilebilir. Ama unutulmamalıdır ki, bu tür mevkiler sürekli değişir.

Bundan dolayı zihniyet dönüşümü yapıp, kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi, başka bir insana yapmamalıyız. İnsan hakları ayrımcılıktan yana değildir ve de evrenseldir. İnsan; aklı, iradesi, seçme hakkı olan bir varlık olarak, bütün insanlığın onurunu kutsal görmelidir. İnsanın vahşi doğasının bir yönü olan savaşlar, insan haklarını yerle yeksan etmiştir. Savaşlar ister insanın eğitilmemiş bir yönü olsun isterse, politikanın başka araçlarla bir uzantısı olsun insanı ve insan haklarını madur eden bir olgudur.

Bir araştırmaya göre; M.Ö 3500 yılından 20. asıra kadar dünya tarihinde 14.500 savaş gerçekleşmiştir. İnsanlık tarihi kadar eski olan savaş tarihinde 3,5 milyar insan katledilmiştir. Dünya yaklaşık 5.500 yıllık zama zarfında sadece 300 yılını savaşsız geçirmiştir. Savaşlar ister ekonomik ister iktidar veya isterse toprak için ne sebeble yapılırsa yapılsın, katedilen insan hakları ve insan onuru olmuştur. Bana göre, eğitilmiş insan tabiatı insan hakları kutsallığını bilir ve de savaşlardan kaçar. İnsan haklarını argümanlara dökmek kolaydır mesele onları hayata geçirebilmek zihinlerin dönüşümünü sağlayabilmektir.

Bugün savaşın yaşanmadığı bir ülkede bir insanı katletmenin ağır bir yaptırımı varken, savaşın olduğu ülkelerde katledilen binlerce insan için kimsenin kılı kıpırdamıyor. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına karşı suç işleniyor. Kadınlar, yaşlılar ve savunmasız bebekler, çocuklar katlediliyor. İnsanın temel hakkı olan yaşam hakkı, eşitlik, adalet hakları hiçe sayılırken, orada eğitim,çevre, dayanışma hakları gibi, haklardan söz etmek mümkün değildir. Barış dolu bir dünyada yaşama dileği ile…

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected !!
WhatsApp WhatsApp İhbar Hattı